Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

Voor de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder een dakisolatie-advies en een haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen voor de locatie Rijssen. Voor de locatie Apeldoorn hebben wij energiebesparende mogelijkheden onderzocht om het gebouw te verduurzamen met een mogelijk warmteaansluiting en een warmtepompconfiguratie met energiezuinige…

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen wij u volledig ontzorgen door het opstellen van ventilatie- en daglichtberekeningen en MPG (MilieuPrestatie Gebouwen). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter…