Uw
specialist
voor
een fris binnenklimaat

Frisse Scholen en kinderdagverblijven

Het ontwerpen, bouwen, renoveren of beheren van kantoren, scholen, zwembaden, woningen of zorginstellingen kent veel uitdagingen. Complexe vraagstukken op het gebied van consultancy, projectmanagement, engineering of vastgoedmanagement. Wij kijken over de grenzen van de eigen vakgebieden en werken intensief samen. Het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ is een leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen , schoolbesturen en gemeenten, bij het realiseren van een gezond gebouw.

Een slecht binnenmilieu heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Het is belangrijk eisen te stellen aan het ontwerp, de realisatie of het onderhoud en beheer van het gebouw en de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook het beperken van het energiegebruik essentieel, alleen al vanwege de kosten.

Meer over frisse scholen

Het programma Frisse Scholen heeft tot doel scholen en kinderdagverblijven te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Het programma frisse scholen is bedoeld voor schoolbesturen en directies, ambtenaren van onderwijshuisvesting van lokale overheden maar ook leerkrachten en ouders.

Hoe te gebruiken

Op basis van een ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ kan voor de school een ambitieprofiel worden vastgesteld of worden bijgesteld voor wat betreft binnenmilieu en energiezuinigheid. Dit ambitieprofiel kan vervolgens worden opgenomen in het Programma van Eisen voor de bouw of verbouw van de school. Een Programma van Eisen (PvE) is een belangrijk toets document die nodig is bij het laten opstellen van offertes en het verlenen van (bouw)opdrachten. Maar ook bij het toezien op de uitvoering daarvan en de toetsing van het eindresultaat. Het PvE Frisse Scholen is geen compleet programma van eisen, maar helpt om de juiste eisen te stellen en te toetsen die de productiviteit van de leerlingen of de gebruikers verhoogd.

Ambitieniveaus

Het PvE gaat in op vijf concrete Frisse Scholen afb-1thema’s die belangrijk zijn voor een Frisse School: energiezuinigheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort Voor ieder thema zijn ambitieniveaus vastgesteld waaraan (prestatie)eisen zijn gekoppeld; van basisniveau klasse C (acceptabel), naar klasse B (goed) en klasse A (zeer goed).

Klasse C op deze kaart is het basisambitieniveau; gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit. Dit zijn minimale eisen aan veiligheid en gezondheid.

Keuze kwaliteitsniveau

Het PvE is als een menukaart; de opdrachtgever bepaalt welke eisen opgenomen worden in het PvE van de school en op welk ambitieniveau. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een zo gezond, comfortabel en energiezuinig mogelijke school binnen het beschikbare budget.

Frisse Scholen Toets

Het opstellen van een goed PvE voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. Als formele opdrachtgever en direct belanghebbende wordt aan het ontwerpteam kenbaar gemaakt aan welke eisen het voorstel dient te voldoen.

Voor meer informatie en/of een klimaatonderzoek uitgevoerd met gekalibreerde meters bij uw gebouw, kunt u onze klimaatexperts bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •