NEN2580 Oppervlakte metingen

KEI-Advies bv is gespecialiseerd in het uitvoeren van oppervlaktemetingen en het opstellen van meetcertificaten die voldoen aan de NEN 2580. Bij de oppervlaktemetingen wordt gewerkt volgens de definities en bepalingen die zijn vastgelegd in de NEN 2580. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bruto vloeroppervlak (BVO) en netto vloeroppervlak (NVO).

De inspecteurs van KEI-Advies BV huis zijn bekend met alle eisen die de NEN 2580 stelt aan het bepalen van onder andere het Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Wij stellen betrouwbare meetcertificaten volgens de NEN 2580. Op onze meetcertificaten worden de meetwaarden uitgesplitst naar BVO, Netto Vloer Oppervlakte (NVO), gebruiksoppervlakte en verhuurbaar vloeroppervlak.

Deze waarden opgesteld conform de NEN 2580 zijn onmisbaar voor makelaars en verhuurders. KEI-Advies bv verwerkt de meetwaarden in een plattegrond. Met deze plattegrond krijgt u een overzichtelijk beeld van hoe de resultaten volgens de NEN 2580 zijn bepaald. Wilt u het oppervlakte van uw gebouw laten bepalen conform de NEN 2580? Vraag dan direct een NEN2580 meting aan!

Voor een NEN 2580 meting of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs of via het contactformulier .

KEI-Advies BV uw specialisten.