Verschuiving bevoegd gezag voor de EED per 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 is het bevoegd gezag voor de EED van gemeenten en omgevingsdiensten verschoven naar het Ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de uitvoering van de regeling. Voorheen adviseerde Het Kernteam bij de beoordeling van EED-rapportages door het geven van een zogenaamd ‘pre-advies’. Met de verschuiving van het bevoegd gezag naar de centrale overheid heeft een pre-advies geen betekenis en vervalt de rol van het Kernteam.

Het bevoegd gezag voor de Informatieplicht blijf onveranderd bij de gemeenten en omgevingsdiensten blijft. Bedrijven die meer dan 250 medewerkers hebben en 50mln omzet maken moeten uiterlijk 1 december 2020 aan de tweede termijn voldoen.

Lees hier meer over de Informatieplicht.

Interesse naar een energie audit? Neem telefonisch contact op met een van onze adviseurs of via het contactformulier van KEI-advies BV.