Verschuiving bevoegd gezag voor de EED per 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 verschuift het bevoegd gezag voor de EED van gemeenten en omgevingsdiensten naar het Ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de uitvoering van de regeling. De wetswijziging en de bijhorende toelichting is reeds in de Staatscourant gepubliceerd. Op de site van RVO kunt u lezen aan welke indienvereisten de audit moet voldoen en welke termijnen gelden.

Uw bedrijf heeft reeds een audit aan het Kernteam ter beoordeling toegestuurd

Het Kernteam is geen bevoegd gezag maar adviseert de bevoegde gezagen (gemeenten en omgevingsdiensten) bij de beoordeling van EED-rapportages door het geven van een zogenaamd ‘pre-advies’. in het bijgevoegde Informatieblad leest u over de achtergrond van het Kernteam EED. Met de verschuiving van het bevoegd gezag van de gemeenten en omgevingsdiensten naar de centrale overheid heeft een pre-advies geen betekenis en vervalt de rol van het Kernteam. Gezien de korte tijd tot 1 juli zullen er vanaf heden dan ook geen preadviezen meer worden opgesteld.

Wij attenderen u erop dat u in de aanloop van 1 juli twee keuzes heeft:

  1. Voor 1 juli de audit toesturen aan de Omgevingsdiensten/gemeenten. In dat geval zal de audit beoordeeld worden door de desbetreffende Omgevingsdiensten/gemeenten.
  2. na 1 juli de audit via het e-loket indienen bij RVO. Lees hierover meer op de site van RVO.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de bevoegdheid voor de Informatieplicht onveranderd bij de gemeenten en omgevingsdiensten blijft. EED-bedrijven moeten uiterlijk in december 2019 aan de informatieplicht voldoen.

Lees hier meer over de Informatieplicht.

 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze adviseur.