Binnenklimaat onderzoek

Klimaattechniek

Binnenmilieu Klimaatonderzoek

Het binnenmilieu en het binnenklimaat in gebouwen is te beschrijven als het comfort dat mensen wensen voor het verblijven in een ruimte. De ruimtetemperatuur moet overeenkomen met onze activiteit, de arbeid en de kleding. Maar ook de stralingstemperatuur van de wanden, het glas en de gevels.

De luchtvochtigheid dient binnen grenzen gerealiseerd te worden om ons prettig te voelen bij alle weersinvloeden.

Niet alleen de temperatuur en luchtvochtigheid speelt een rol, ook de ventilatiehoeveelheid, de circulatiehoeveelheid van de lucht en de luchtsnelheid van ventilatielucht in de leefzone. Zo zijn er nog wel meer factoren. Wij noemen dit ook wel thermische behaaglijkheid.

Maar met een goede temperatuur, luchtvochtigheid, en voldoende verversing bent u er mogelijk niet. Wat zijn de invloeden van fijnstof, micro-organismen en gassen uit gebruikte materialen in een gebouw? Vanuit ARBO wetgeving kunnen werknemers getroffen worden door de gevolgen van fijnstof en micro-organismen op de werking van de longen.

Het gaat bij klimaattechniek om het comfort en het kunnen functioneren voor goede arbeid met alle ingrediënten voor de mens en haar omgeving of voor de condities van de lucht voor productiedoeleinden. Dit is zo omvattend dat wij daar zelfs onze bedrijfsnaam aan hebben verbonden en alle kennis hiervan in huis hebben en uitdragen.

Voor een binnenmilieu-onderzoek en expertise over de werking en mogelijke verontreinigingen in klimaatsystemen verrichten wij onderzoek met gekalibreerde meters en rapporteren dit voor ARBO-diensten.

Voor specifieke informatie en een binnenmilieu-onderzoek bij uw gebouw kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Offerteaanvraag binnenklimaatonderzoek

  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •