Energiemonitoring

Ons energiemonitoringsprogramma biedt vele mogelijkheden om (energie)kosten te besparen en het comfort te verbeteren. Op basis van inzicht in uw energiegebruik op gas, warmte, elektriciteit, beheren, informeren en adviseren wij u over de voor uw organisatie economisch interessante besparingsmogelijkheden op uw energieverbruik en kosten. Op deze manier creëren en handhaven wij de voor u gewenste energiesituatie voor uw gebouw(en).

Energiemonitoring in combinatie met actief beheer van uw energiekosten realiseert een gemiddelde besparing van 3 tot 20% op uw jaarlijkse energiekosten. Afhankelijk van het door u gekozen abonnement adviseren wij u over de besparingsmogelijkheden op uw energieverbruik en op de kosten aan netbeheerder en energieleverancier.

Het doel van een energiemanagementsysteem is het borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).

Welk energieregistratie- en bewakingssysteem is wettelijk verplicht?
A. Een slimme meter met een energieverbruiksmanager is verplicht bij een warmteverbruik meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent, meer dan 88.000 kWh elektra of een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.800 m2 bvo;
B. Een automatisch EBS met rapportagefunctie is verplicht bij een warmteverbruik meer dan 75.000 m3 aardgasequivalent, meer dan 265.000 kWh elektra of een bruto vloeroppervlakte van meer dan 4.400 m2 bvo;
C. Een automatisch EBS met rapportagefunctie in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS) is verplicht bij een warmteverbruik meer dan 170.000 m3 aardgasequivalent, meer dan 1.000.000 kWh elektra of een bruto vloeroppervlakte van meer dan 10.000 m2 bvo.

Voor de wettelijke verplichting A (zie boven) adviseren wij een basisaansluiting met 1 x per jaar een rapportage.
Voor de wettelijke verplichting B (zie boven) adviseren wij 1 x per half jaar een rapportage.
Voor de wettelijke verplichting C (zie boven) adviseren wij 1 x per kwartaal een rapportage.

Afgestemd op uw wensen en de wettelijke verplichting bieden wij een basic, comfort of excellent pakket aan.

Energie en geld besparen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

De Wet milieubeheer (Wm) geldt voor bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan milieuwetgeving en dienen te zorgen dat de vergunningsvoorschriften worden nageleefd. Ook energie(besparing) maakt deel uit van de Wet milieubeheer. Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of anders) alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar (artikel 2.15 activiteitenbesluit).

EBS staat voor energieregistratie-en bewakingssysteem. Met behulp van een energieregistratie-en bewakingssysteem wordt het energieverbruik van een gebouw inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen mogelijke inefficiënties herkend en verholpen worden. EBS is sinds 2018 een erkende maatregel op de erkende maatregelenlijst zes branches:

  1. Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
  2. Kantoren
  3. Onderwijsinstellingen
  4. Sport en recreatie
  5. Hotels en restaurants
  6. Detailhandel.

Een EBS wordt ingezet indien het aardgasequivalent verbruik meer dan 75.000 m³ is. Indien het aardgasequivalent verbruik tussen de 25.000 en 75.000 m³ ligt, dient een slimme meter toegepast te zijn. De wetgever wil de optimale energiezuinige instellingen en afstellingen van klimaatinstallaties voor ruimteverwarming, -koeling en -ventilatie borgen. Dit houdt in dat de verschillende energiestromen gemeten, geregistreerd en bewaakt worden met een EBS. Zo wordt het verbruik inzichtelijk en worden eventuele inefficiënties in de gebouwinstallaties zichtbaar. Indien noodzakelijk kunnen specifieke maatregelen genomen worden om problemen op te lossen. Een EBS is niet alleen hardware, maar eerder een samenspel van activiteiten en hardware dat minimaal een inzichtelijke energierapportage kan opleveren, waarmee de juiste instellingen van de klimaatinstallaties geregistreerd, bewaakt en aangepast worden, handmatig of automatisch. Het EBS heeft verschillende uitvoeringsvormen. Een EBS laat zien wat het huidige verbruik is, hoe het verbruik over de dag verloopt en hoe, door aanpassingen in de instellingen, eventueel energie bespaard kan worden. Het juist instellen en inregelen van klimaatinstallaties voorkomt energieverspilling. Met een EBS kan een (jaar)rapportage gemaakt worden over het functioneren van de installatie. Hiermee kan aan het bevoegd gezag getoond worden dat de instelling voldoet aan de eisen van Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO). DBO-maatregelen zijn erkende maatregelen. Er zijn verschillende softwaremogelijkheden welke geschikt zijn als EBS; meer informatie is hier te vinden.

Vanaf 1 januari 2018 is een EBS voor zes sectoren in de utiliteitsbouw verplicht gesteld als de organisatie voldoet aan de Wm en het gebouwgebonden gasverbruik meer dan 25.000 m³ aardgas of aardgasequivalenten bedraagt. Met behulp van een EBS is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en kostenbesparingen. Een EBS is onderdeel van een energiemanagementsysteem (EMS). Een energiemanagement-systeem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2-voetafdruk te verlagen, maar is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren. Ook als uw organisatie ISO 50001 certificering nastreeft, zal het EBS daar deel van uitmaken.

Energieprofielen geven inzicht in de energie-efficiëntie van het gebouw. Hiermee kan verspilling opgespoord worden aan de hand van daadwerkelijk energiegebruik, gemeten op hoofdmeters. Met deze energieprofielen kunnen vervolgens de juiste maatregelen genomen worden. Het doel van EBS is het borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van gebouwgebonden erkende maatregelen voor energiebesparing bij klimaatinstallaties. Hieronder vallen ruimteverwarming, -koeling en –ventilatie. Door het automatisch registeren, analyseren van energieverbruik (zoals het aardgas- en elektriciteitsverbruik) en/of aansturing door een EBS kan dit gerealiseerd worden. Als het verbruik wordt gemonitord door een EBS, kan er gerapporteerd worden. Een EBS beschikt over een rapportagefunctie met overzicht van energieverbruik per dag, week en jaar per kalenderjaar.

Wij informeren en adviseren u over energiemonitoring voor uw organisatie.

Bron: RvO