Blowerdoortest

De blowerdoortest wordt wel luchtdichtheidsmeting genoemd. Een blowerdoortest is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van gebouwen nauwkeurig gemeten kan worden. Deze test wordt toegepast bij nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en ziekenhuizen. De officiële term volgens het Bouwbesluit, met de aangestuurde normen, is Luchtdoorlatendheidsmeting.

Ventilator

De meting zelf vindt plaats door een buitendeur opening te voorzien van een frame met zeildoek en een speciale ventilator. De ventilator wordt aangesloten op een speciale luchtdrukmeter die naast de luchtdruk van de ventilator ook de luchtdruk van de ruimte zelf meet. Hierdoor, meestal via een computerprogramma, kan bepaald worden hoeveel “luchtverlies” er is. Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden de ruimten in onder- of overdruk gezet, de lucht wordt naar buiten of naar binnen gezogen. De meetmethode is vastgelegd in NEN-EN-ISO 9972:2015. De apparatuur is gekalibreerd. De volumestroom van de meting wordt weergegeven in m3/uur.

Doel van een luchtdichtheidsmeting

Het opsporen van luchtlekken:

  1. gaat bij verwarmen en koelen energie verloren;
  2. ontstaat er eerder condensatie wat ook nadelig is voor het binnenklimaat (comfort, gezondheid);
  3. kan gemakkelijk verspreiding van bacteriën plaatsvinden in cleanrooms, ziekenhuizen e.d. (WIP-richtlijn);
  4. kan de geluidsisolatie sterk verminderen;
  5. kan de brandveiligheid in het geding komen.

Voor een blowerdoortest of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming. 

  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •