Warmtepompen met bodemenergie

Ontwerpen woningen

Het ontwerpadvies bestaat uit het berekenen en tekenen van een warmtepompinstallatie met bodemenergie voor een woning. Wij zorgen ervoor dat het ontwerp voldoet aan het Wijzigingsbesluit Bodemenergie.

Ontwerpen woongebouwen en utiliteit

Het ontwerpadvies bestaat uit het berekenen en tekenen van een systeemontwerp van de energiecentrale. Energieverbruik, capaciteiten en een opzet van een systeemconcept…

Realisatie woningen

Onze integrale advieswerkzaamheden hebben betrekking op het onder certificatie realiseren van een bodemenergiesysteem met de bijbehorende werkberekeningen en werktekeningen.

Realisatie woongebouwen en utiliteit

Meer over het realiseren van een bodemenergiesysteem met de bijbehorende werkberekeningen, werktekeningen van de woon- en utiliteitsgebouwen.

Onderhoud en Beheer woningen

Het onderhoud en exploitatiebeheer van een bodemenergiesysteem voor een woning. Dit wordt een eigen verantwoordelijkheid van de woningeigenaar en deze heeft zelf de voordelen van goed beheer en onderhoud.

Onderhoud en Beheer woongebouwen en utiliteit

Het beheren van een bodemenergiesysteem van de woon- en utiliteitsgebouwen met installaties voor verwarmen, koelen en bodemwarmte onttrekking.