NTA 8800 en BENG

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe  bepalingsmethode de NTA 8800. De NTA 8800 is de nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. Deze nieuwe methodiek is van toepassing op zowel bestaande bouw als nieuwbouw van woningen & utiliteitsbouw en vervangt de huidige Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de eisen wordt voldaan van het huidige bouwbesluit en of gebouwen voldoen aan de BENG-eisen.

De overheid stelt nieuwe energie eisen waar alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan moeten voldoen. De eis is opgesplitst in drie indicatoren. De drie indicatoren toetsen: energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie. Met een BENG berekening bewijst u aan de gemeente dat uw bouwwerk wel of niet voldoet aan de gestelde eisen. Zonder kloppende berekening wordt de vergunningsaanvraag altijd afgekeurd.  Bij iedere nieuwbouw aanvraag dient men deze berekening aan te leveren.

Neem contact met een van onze gecertificeerde adviseurs op.