Uw specialist in BENG berekeningen

 BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) berekening  volgens NTA8800

De Rijksoverheid stuurt actief aan op reductie van het primair energieverbruik. Gas is primaire energie en een warmtepomp kan gebruikmaken van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen. Tegenwoordig dienen alle nieuwe overheidsgebouwen of nieuwe gebouwen een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) te zijn.

In 2020 zijn alle nieuwbouwwoningen gasloos geworden. De EPC-berekening is komen te vervallen en de BENG-berekening is in de plaats gekomen met energieprestatie indicatoren EP1, EP2 en EP3. De gevolgen voor het ontwerpen van woningen en appartementen zijn groot. Met de komst van de NTA8800 is door de lagere Primaire Energie Factor van 1,45 de installatie met warmtepompen beter gewaardeerd in de BENG-berekening. Dit is ook goed voor de EP2 eis. Veelal heeft u ook een transmissieberekening nodig en wilt u met warmtepompen een lage EP2 eis behalen. Wij adviseren dan onze routekaart te volgen in de meest kostenefficiënte adviesroute.

Niet alleen zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de installatietechnische voorzieningen, ook de maatregelen voor de bouwkundige schil verdienen aandacht. Hierdoor is een integrale benadering van gebouwontwerpen noodzakelijk. Het begint bij een BENG-berekening die ook voor een transmissieberekening en koellastberekening wordt gebruikt. Met onze bouwfysische– en installatiekennis zijn wij voorbereid op het ontwerpen naar energieneutraal ontwerpen met gebouwsimulaties.

Bouwbesluitberekeningen
Naast de BENG berekeningen kunnen wij  aanvullende berekeningen leveren die noodzakelijk kunnen zijn bij een bouwvergunnings-aanvraag.

Ventilatieberekening
Een ventilatieberekening is een berekening die aantoont of een gebouw voldoet aan de vastgelegde ventilatie eisen. Bij de bouw, groot onderhoud en renovatie van gebouwen moet er bij namelijk rekening worden gehouden met het bouwbesluit. Er zijn verschillende voorschriften opgenomen in het bouwbesluit, waaronder voorschriften voor de toevoer van verse lucht. De eisen van het Bouwbesluit zijn verschillend per gebruiksfunctie. Ook wordt er verschil gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De eisen voor nieuwbouw zijn vele malen strenger dan voor bestaande bouw.
Het belangrijkste doel van ventilatie is het handhaven van een goed en gezond binnenmilieu. Een slechte binnen luchtkwaliteit kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit kunnen relatief lichte gezondheidsklachten zijn die vaak alleen voorkomen tijdens aanwezigheid in het gebouw maar ook ernstige gezondheidseffecten die zich op langere termijn manifesteren. In een woning kunnen veel verschillende bronnen van verontreiniging voorkomen.

Daglichtberekening
Daglichtberekeningen worden gedaan om de hoeveelheid daglicht te bepalen die een gebouw binnenkomt. Er wordt dan gekeken of dit aan de eisen voldoet die in het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken in Nederland. Er wordt vooral naar verwezen als het om wet- en regelgeving in de bouw gaat. Je kan zeggen dat dit hét..
zijn opgesteld. In het bouwbesluit zijn verschillende voorschriften opgenomen waaronder voorschriften voor minimale hoeveelheden daglicht in gebouwen. Om er zeker van te zijn dat uw woning of kantoorruimte aan deze eisen voldoet, kunt u een daglichtberekening laten maken.
De eisen van het bouwbesluit zijn verschillend per gebruiksfunctie. Ook wordt er verschil gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. De eisen voor nieuwbouw zijn vele malen strenger dan voor bestaande bouw. Dit omdat men simpelweg bij een woning uit 1930 niet kan verlangen dat de woning gaat voldoen aan de nieuwste eisen uit 2012 voor daglichtberekeningen.

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)
De milieuprestatieberekening voor gebouwen (MPG berekening) berekent de milieubelasting van de bouwmaterialen welke gebruikt zijn in het gebouw. Sinds januari 2013 is het verplicht om een milieuprestatieberekening te overhandigen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw, woongebouwen en kantoren groter dan 100 m2. Sinds januari 2013 is het verplicht om een milieuprestatieberekening toe te voegen aan een omgevingsvergunningaanvraag. Ook is de milieuprestatieberekening (MPG) sinds 1 juli 2013 toegevoegd aan de checklist van het omgevingsloket. Hierdoor stijgt het aantal gemeenten die hierom vragen. Bij de milieuprestatieberekening worden de bouwmaterialen in een rekenprogramma gekoppeld aan de milieu profielen van deze materialen. Deze profielen worden door de SBK (Stichting Bouwkwaliteit) beheerd in de Nationale Milieu Database.
Bouw- en Woningtoezicht vraagt om een goede onderbouwing van de milieuprestatie. Dit gebeurt middels het Bewijs Milieuprestatie wat bevestigt wordt vanuit SBK naar Bouw- en Woningtoezicht. De milieuprestatieberekening moet voldoen aan de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Hiermee kan de milieuprestatie van een compleet bouwwerk worden bepaald op basis van de prestatie van de elementen en producten waaruit het gebouw is opgebouwd.

Meer weten om uw gebouw duurzaam te maken? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV. leveren

  Geeft u s.v.p. aan waarover wij contact met u kunnen opnemen.


 • Sleep bestanden hierheen of

  Toegestane bestandstypen: pdf, dwg, Max. bestandsgrootte: 32 MB.

   Voegt u s.v.p. uw tekeningen bij voor de aanvraag. Dit helpt u snel een offerte te krijgen over de kosten.

  •  

   KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.


  •  

  Projecten