Is uw project haalbaar?
Laat ons dit onderzoeken met een haalbaarheidsstudie

Haalbaarheid studies

Vee ondernemingen willen wel investeren in energiebesparende maatregelen maar kan dit ook worden terugverdiend? kan een besparende maatregel fysiek geplaatst worden, wat is er bouwkundig noodzakelijk en wat worden de energie en exploitatiekosten? De haalbaarheidsstudie geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke maatregelen, de effectieve kosten en de terugverdientijd.

Met haalbaarheidsstudies wordt onderzocht of een energiebesparende maatregel binnen afzienbare tijd kan worden terugverdiend.

KEI-Advies BV is een onafhankelijk adviesbureau. Wij helpen bedrijven om op basis van een duidelijke rekensom op een slimme manier effectieve milieuwinst te boeken.

  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •  

PV Zonnepanelen fabrikaatkeuze

Heeft u meerdere offerten voor PV zonnepanelen en weet u niet wat de beste keuze is?

Duurzame koeling

Duurzame koeling. Bent u al klaar voor de wijzigingen aan de type koudemiddelen?

Warmtenetaansluiting

Zijn warmtenetten de nieuwe netten van de toekomst?

Verlichting vervanging naar LED

De ontwikkelingen met LED, het uitfaseren van energieslurpende lampen en de haalbaarheid van vervanging.

Klimaatakkoord Parijs

Wat zijn onder andere de gevolgen van het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015?

Uitgevoerde haalbaarheid studies