Voldoende Onderricht Persoon Bodemenergie (VOP-BE)

In samenwerking met Van der Sluis Technische Bedrijven te Genemuiden heeft KEI-Advies BV een ééndaagse training Voldoende Onderricht Persoon Bodemenergie (VOP-BE) ontwikkeld en gegeven.

In 5 groepen van 15 personen zijn 75 medewerkers van Van der Sluis Technische Bedrijven de kneepjes bijgebracht met installaties met bodemenergiesystemen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van installaties volgens BRL6000-21.