Ontwerpen bodemenergie voor woongebouwen en utiliteit

Het ontwerpen van een bodemenergiesysteem met een warmtepomp vraagt speciale aandacht voor de onderstaande kwaliteitsaspecten die zijn opgenomen in het Wijzigingsbesluit Bodemenergie:

  1. Energiebalans
  2. Retourtemperatuur
  3. Interferentie
  4. Energierendement
  5. Monitoring
  6. Circulatievloeistof/lekkage
  7. Buitengebruikstelling
Het ontwerpen, tekenen en documenteren leggen wij op een heldere en overzichtelijke wijze de benodigde systemen vast met de bijbehorende specifieke condities, zoals energetische prestaties, economische prestaties, robuustheid en de eisen vanuit beheer en onderhoud.
De technische uitgangspunten worden door ons vastgesteld. Duurzaamheidsaspecten van levensduur, materiaalgebruik, energie, onderhoud en levensduur worden met de architect besproken en opgenomen in de Voor Ontwerp fase (VO) als een integraal ontwerp. In de Definitief Ontwerp fase (DO) zijn gedetailleerde installatietekeningen met het hydraulische systeem noodzakelijk voor de opbouw van de energiecentrale, het distributiesysteem warmte- en koude alsmede het afgiftesysteem in het gebouw. Met de principeschema’s van het energiesysteem wordt een uitgewerkt installatieschema geleverd waarop de componenten zijn weergegeven zodat deze direct gebruikt kan worden als montagetekening. Zie ook: Realisatie of Exploitatie bodemenergiesysteem voor woongebouwen en utiliteit. Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV. KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.