Recirculatie

Recirculatie is het opnieuw inbrengen van afgevoerde ruimtelucht in de ruimte of het gebouw. Op gebouwniveau is het gebruik van recirculatie onwenselijk in het kader van de gezondheid in het algemeen, als je het hebt over lokale bronnen die de gezondheid van een persoon kunnen beïnvloeden. In de huidige situatie is dat het SARS-CoV-2 virus en daarmee dus een voorzorgmaatregel tegen COVID-19. Door recirculatie op gebouwniveau is het mogelijk dat ziektekiemen die in één ruimte worden geproduceerd worden verspreid over het gehele gebouw. De concentratie wordt dan vanzelfsprekend gereduceerd. Hoewel op dit moment het besmettingsrisico via de luchttransmissie als beperkt wordt ingeschat, is het vanuit het voorzichtigheidsprincipe wenselijk om dit te voorkomen.

Recirculatie hoort in nieuwe gebouwen niet meer thuis. Er zijn goede alternatieven om warmteterugwinning mogelijk te maken zonder dat hiervoor lucht hoeft te worden gemengd. In deze tijden van COVID-19, maar ook voor de toekomst, is een efficiënte ventilatie van belang. Maar in de verspreiding van ziektekiemen tussen mensen zijn andere prestatie-indicatoren voor de
ventilatie ook belangrijk. Het is goed om deze te onderkennen en daar nu, maar zeker ook in de toekomst, rekening mee te houden.

 

Bron: tvvl magazine / onderzoek & cases