Beheer en inspecties

Beheer en inspecties

Temperatuurmetingen

Vochtigheidsmetingen

Een gebouw vraagt om ventilatie voor onze gezondheid en veiligheid. Een verstoring van het binnencomfort heeft gevolgen voor productiviteit en resulteert in een afname van productiviteit, een verhoogd ziekteverzuim en hogere personeelskosten. Doordat mensen gemiddeld 90% van hun tijd in gebouwen doorbrengen is het dus belangrijk dat in deze gebouwen een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Blowerdoortest

Blowertest en luchtdichtheidsmeting

De ‘BlowerDoor test’ wordt wel luchtdichtheidsmeting genoemd. Een blowerdoortest is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van gebouwen nauwkeurig gemeten kan worden, en wordt toegepast bij nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en ziekenhuizen. De officiële term volgens het Bouwbesluit, met de aangestuurde normen, is Luchtdoorlatendheidsmeting.

NEN 3140

NEN 3140 Inspecties

De NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Temperatuurmetingen CO2 metingen Klimaatonderzoek

CO2 ruimtemetingen

Een gebouw vraagt om ventilatie voor onze gezondheid en veiligheid. Een verstoring van het binnencomfort heeft gevolgen voor productiviteit en vertaald zich bijvoorbeeld dat bij scholen de concentratie van kinderen vermindert en zij minder kennis kunnen opnemen waardoor de leerprestaties afnemen.

Keerklepcontrole Keerklepcontroles

Keerklepcontrole drinkwater

De keerklep zorgt ervoor dat vervuild water niet terug kan stromen in de drinkwaterleiding. Tevens voorkomt zij thermische vervuiling, terugstroming van warm naar koud water of andersom. Een juiste werking van de keerkleppen is van belang voor het beheer van uw installatie en het bewaken van een goede waterkwaliteit.

NEN 2567

NEN 2767 Conditiemetingen

Een gebouw of een installatie kan niet zonder onderhoud. Het gebouw is onderhevig aan het gebruik en weersinvloeden. Tevens zorgen de gebruikers voor veroudering en slijt het gebouw of de installatie, soms simpelweg omdat de techniek veroudert en een keer aan vervanging toe is.

Thermische inspecties warmtebeeld opname

NEN 2580 metingen

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van oppervlaktemetingen en het opstellen van meetcertificaten die voldoen aan de NEN 2580. Bij de oppervlaktemetingen wordt gewerkt volgens de definities en bepalingen die zijn vastgelegd in de NEN 2580. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bruto vloeroppervlak (BVO) en netto vloeroppervlak (NVO).

legionellabeheer

Legionellapreventie

Er is zeer strenge regelgeving van toepassing als het gaat om legionella. Dat is onder meer gelegen in de wijze waarop de besmetting plaatsvindt – via het inademen van besmette waternevel. Het bereik is dus enorm groot, er komen in de regel vele mensen met de bacterie in aanraking en van die velen zullen er ook altijd een aantal mensen ziek worden en wellicht overlijden.

Onderhoud-en-beheer-woongebouwen-en-utiliteit

Hoe het niet moet! Binnenkort hier meer installatiefouten