Home

Klimaattechniek Binnenmilieu Ontwerp

Ontwerp en advies

Installatietechniek in de gebouw- gebonden omgeving. Wat verstaan wij daaronder? Elk gebouw kan niet zonder installaties. De vele soorten gebouwgebonden of….

EPA-U Energielabel A Utiliteit

Energiebesparing

VvE’s, organisaties en bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug…..

Klimaattechniek-en-Binnenmilieu

Binnenklimaat

Het binnenklimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat wij wensen voor het verblijf in een ruimte of dat benodigd is voor een productieproces….

Bodemenergie-Ontwerp,-Realisatie-en-Beheer

Bodemenergie ontwerp en beheer

Het ontwerpen, realiseren en het beheer en onderhoud is een gecertificeerde dienst. Het ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’ is van toepassing op bedrijven die….

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken op de markt gekomen zoals LED-verlichting, warmtepompen en bodemopslagsystemen. Wat zijn de energiebesparingen in uw gebouw?….

inspecties inspectie

Beheer en inspecties

KEI Advies bv voert inspecties uit voor een goed beheer, onderhoud en energiezuinigheid van de installaties of het welbehagen van de mensen in de….

Laatste Nieuws