Home

De Markthal Rotterdam

Een overzicht

van onze diensten

Installatie ontwerp en advies

Installatietechniek in de gebouwgebonden omgeving. Wat verstaan wij daaronder. Elk gebouw kan niet zonder installaties. De vele soorten gebouwgebonden of….

Energie

Elk gebouw moet worden verwarmd, gekoeld, van licht en kracht worden voorzien om het te kunnen gebruiken. Hiervoor hebben wij energie nodig. In onze Trias Energetica benadering….

Bodemenergie ontwerp en beheer

Het ontwerpen, realiseren en het beheer en onderhoud is een gecertificeerde dienst. Het ‘Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’ is van toepassing op bedrijven die….

Haalbaarheidsonderzoek

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken op de markt gekomen zoals warmtepompen en bodemopslagsystemen. Maar zijn deze technieken toepasbaar in het gebouw?….

Klimaattechniek en Binnenmilieu

Het binnenklimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat wij wensen voor het verblijf in een ruimte of dat benodigd is voor een productieproces….

Opleidingen

KEI Advies bv ontwikkelt lesmateriaal voor cursussen in de installatietechniek. Sinds kort introduceren wij samen met AvansPlus ook BIM (Bouw Informatie Model)….

Wat zeggen

onze klanten

John Bakkum
“Technische kennis gepaard met een hoge mate van flexibiliteit heeft geleid tot een perfecte samenwerking om te komen tot een goede inrichting en beheersing van technische installaties die in een gebouw van 22.000 m2 bvo aanwezig zijn. Denk aan E&W, beveiliging, sprinkler, blusgas etc. Deze goede samenwerking en het vertrouwen dat daaruit is ontstaan, heeft vanuit het project “oplevering stadhuis” geleid tot structurele samenwerking voor advisering en ondersteuning van de facilitaire dienst.”

Gemeente Zaanstad

logo-politie
“KEI-adviseurs is een prima partner gebleken om mee samen te werken, zowel bij renovatie als nieuwbouw. Zij hebben bewezen alle vakmanschap en kennis in huis te hebben om goede ontwerpen voor de technische installaties te maken, die voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving. Wij zijn altijd erg tevreden over de kwaliteit en functionaliteit van de ontwerpen en kijken terug op een prima samenwerking met de KEI-adviseur.”

de heer R.D. Eilbracht

Marianne van Meel
“Avans+ biedt praktijkgericht onderwijs aan; Mark Bakker heeft niet alleen inhoudelijk technische kennis maar daarnaast heel veel praktijkervaring. Mark is dus in staat de lesstof op een interessante en praktijkgerichte wijze aan te bieden. Dit wordt door onze klanten goed gewaardeerd. Daarnaast komt hij zijn afspraken na en hij heeft een flexibele instelling. Dat waarderen wij erg en achten dat ook noodzakelijk. Mark denkt constructief mee over de optimalisering van ons lesprogramma. De samenwerking met hem ervaar ik dus als bijzonder plezierig.”

Marianne van Meel

Herman Kolkman

Geleverd bestek Zwembad Zaangolf:
“Het project starten wij met het toetsen van de ontvangen documenten; wij kijken naar de bouwtechniek, constructie en installatietechniek alsmede naar brandveiligheid en bouwfysica.
Wij zien in dat de opdrachtgever met zijn adviseurs immers heel bewust bepaalde ontwerpkeuzes heeft gemaakt. Met u als opdrachtgever zijn opmerkingen kansen en risico’s al zo veel
mogelijk besproken. Onze conclusie is dat er op dit moment een mooi, maakbaar en weloverwogen ontwerp op tafel ligt.

Herman Kolkman

Els van driel

Mark is a fine teacher who is eager to perform in the best way possible for the participants to the training.

Els van Driel

Heeft u vragen? Neem contact op met ons.

Onze laatste

nieuwtjes