Ontwerpen bodemenergie installatie voor woningen

Voor een goed ontwerp voor een warmtepompinstallatie met bodemenergie voor een woning zijn berekeningen noodzakelijk. Wij verzorgen een installatieontwerp dat voldoet aan de wettelijke eisen voor bodemenergie. 

Het ontwerpen van een bodemenergiesysteem met een warmtepomp vraagt speciale aandacht voor de energiehuishouding. Het ontwerpen, tekenen en documenteren wordt op een heldere en overzichtelijke wijze vastgelegd met energetische prestaties, economische prestaties, robuustheid en de eisen vanuit beheer en onderhoud.

De technische uitgangspunten worden door ons vastgesteld. Duurzaamheidsaspecten van levensduur, materiaalgebruik, energie, onderhoud en levensduur wordt met de architect besproken en opgenomen in het Voor Ontwerp als een integraal ontwerp. In de Definitief Ontwerpfase (DO) zijn gedetailleerde installatietekeningen nodig voor de opbouw van de energiecentrale, het distributiesysteem warmte- en koude alsmede het afgiftesysteem in het gebouw van het energiezuinige verwarmings- en koelsystemen. Met de principeschema’s van het energiesysteem wordt een uitgewerkt installatieschema geleverd waarop de componenten zijn weergegeven zodat deze direct gebruikt kan worden als montagetekening voor uw installateur. De tekeningen worden enkellijnig en/of dubbellijnig opgezet en waar mogelijk verfijnd met diameters voor calculatie-doeleinden. In deze fase worden de transmissie- en koellastberekeningen van de woning uitgewerkt. Vervolgens gaat het ontwerp over naar realisatie  bodemenergiesysteem met bodemwarmtewisselaars.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.