Thermografische inspecties elektrotechnische installaties
Elektrische aansluitingen kunnen sluimerende gebreken hebben. Gebreken die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Zoals een aansluiting met een verhoogde overgangsweerstand. Deze genereert extra warmte (een ‘hot spot’). Als u zo’n hot spot niet tijdig constateert, kan dat tot een storing in de installatie leiden. Met een thermografische inspectie met een warmtebeeldcamera voorkomt u dat de installatie onnodig buiten gebruik raakt.

Hoe ziet een thermografische inspectie er uit?

De inspecteur inspecteert alle hoofd- en onderverdelers en alle schakelkasten volgens een vast protocol. Dat doen we contactloos, met een high-end infrarood camera, en tijdens werkuren. Uw elektrische installatie moet namelijk minimaal 40% belast zijn om een betrouwbare inspectie uit te kunnen voeren. Bij twijfel voeren wij hierop overigens vooraf een controle uit. De inspecties zijn ook noodzakelijk voor een NEN3140 inspectie.

Zonne-energie met Photo-Voltage panelen.

Energiebesparing gaat steeds meer naar het zelf opwekken van zonne-energie. Maar hoe weet u of de installatie goed is aangelegd? Elektriciteit heeft veel eigenschappen, we zien, ruiken en horen het niet, en voelen moeten we meestal niet proberen. Met thermografie kunnen we de werking wel aantonen en zelfs defecten opsporen. Duidelijk is te zien dat een cel defect is. Deze dient te worden vervangen.

Wat levert een thermografische inspectie u op?

Een thermografische inspectie van uw elektrische installaties levert u inzicht op in alle mogelijke knelpunten en wordt weergegeven in een rapportage en voorzien van aanbevelingen. Daarin vindt u onder meer alle gemaakte foto’s van de elektrische installatie, zowel de infrarood foto’s als de ‘normale’ foto’s. Op basis van dat rapport kunt u zelf naar wens en noodzaak gepaste maatregelen nemen. Met het rapport toont u namelijk aan dat u alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen en de risico’s van uitval, brand of persoonlijke ongevallen tot een minimum te beperken. Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV. KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming. 
  • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •