Voldoe aan uw informatieplicht met behulp van KEI-advies B.V.

Bedrijven hebben een informatieplicht energiebesparende maatregelen. In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor alle bedrijven. Heeft u al een inventarisatie gedaan voor de informatieplicht?

Energiebesparing levert op

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten welke maatregelen elkaar versterken om zo het effect van de energiebesparing te kunnen versnellen. In de praktijk zijn dit vaak investeringen die goed te overzien zijn. KEI-Advies inventariseert dit graag voor u zodat energiebesparing in uw bedrijf ook echt wat oplevert.

De informatieplicht houdt in dat bedrijven aan de overheid rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen. Vanuit de informatieplicht dient eens per vier jaar een actielijst opgesteld te worden. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst moet worden.

Onze adviseurs controleren de uitgevoerde erkende maatregelen bij uw bedrijf. Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden.

Al onze bevindingen zetten wij in een helder overzicht waarin de samenhang tussen die verschillende aspecten is te zien. Zo adviseren wij u over concrete energiebesparingen die ook echt effect hebben.

Energiebesparingsrapport

KEI-Advies werkt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Na een inventarisatie van uw energiegebruik en de situatie in uw gebouw(en), komen we met een overzicht van de genomen maatregelen. Met dit overzicht bieden we u in begrijpelijke taal de assistentie in het invullen van de lijsten in het digitale loket van de Rijksoverheid. U bent snel klaar met het voldoen van deze plicht.

Interesse in een Check Erkende Maatregelen voor uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

Bekijk hieronder de video van RvO.

 

Projecten Checklist Erkende Maatregelen:

Energie-audit Rotom Europe

In opdracht van Rotom Europe, aanbieder van diverse services, waaronder reparatie, verhuur, pooling en packaging recovery van (duurzame) ladingdragers, hebben wij een concern energie-audit uitgevoerd.

Lees verder »

Energie-audit Leaseweb

In opdracht van Leaseweb, een webhostingbedrijf in Amsterdam, hebben wij een energie-audit met energie verbruikende gebouw- en gebruikersgebonden installaties uitgevoerd.

Lees verder »