Werktuigbouwkundige installaties

Werktuigbouwkundige installaties

Het ontwerpen of renoveren van een werktuigbouwkundige installatie vraagt veel expertise. Werktuigbouwkundige installaties in gebouwen dienen voor de veiligheid en het binnencomfort onder alle weersinvloeden.

We onderscheiden onderstaande looptijden van werktuigbouwkundige installaties:

 1. Ontwerp en realisatie
 2. Periodieke inspecties en controles
 3. Beheer en Onderhoud (instandhouding)

Onder werktuigbouwkundige installaties verstaan we:

 1. Warmteproductie met hoog rendement cv-ketels, warmtekrachtkoppelingen of warmtepompen
 2. Warmtedistributie en warmteafgiftesystemen
 3. Energiecentrales van bodemenergiesystemen (WKO)
 4. Koude productie met koelmachines, warmtepompen of bodemopslagsystemen
 5. Koude opwekkingen koude afgiftesystemen
 6. Gasinstallaties
 7. Technische en medische gassen
 8. Luchtbehandeling en ventilatie
 9. Overdrukinstallaties
 10. Keukeninstallaties
 11. Hemelwater- en vuilwaterafvoer
 12. Drinkwater- en proceswatersystemen
 13. Sanitaire voorzieningen
 14. Brandbestrijdingsinstallaties (brandslanghaspels, droge blusleiding, blusgassystemen)
 15. Meet- en Regelinstallaties
 16. Gebouwbeheersystemen

Het ontwerp en de realisatie.

KEI-Advies bv start het ontwerp met het opstellen, het aanvullen of het analyseren van het Programma van Eisen. Vervolgens stellen wij een ruimtestaat op waarbij met Vabi berekeningen de warmteverliesberekening (transmissieberekening) en koellastberekening door interne en externe weersinvloeden wordt bepaald. Alle benodigde capaciteiten voor verwarming, koeling en luchtbehandeling wordt hiermee in ontwerp bepaald waardoor een systeemkeuze voor het bereiken van het binnencomfort kan worden gemaakt

Met het gebruikersgedrag is tevens een voorspelling te maken van het jaarlijks energiegebruik van het gebouw bij een gekozen klimaatconcept. Vervolgens wordt de gewenste luchthoeveelheden berekend waarna de installaties door ons in 3D in AutoCAD Revit en StabiCAD worden ingetekend.

In Vabi Elements kunnen wij tevens de leidingen, de luchtkanalen- en geluidsberekeningen verzorgen. Met een 3D tekening in AutoCAD Revit en met applicatie StabiCAD wordt het ontwerp van de installaties in de technische ruimten en het gebouw duidelijk zichtbaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de installaties (zoals luchtbehandeling, koel- en verwarmingsinstallaties, sanitaire en elektrotechniek in BIM uit te werken. Na uitwerking van het ontwerp in een bestek of technische omschrijving kan na een aanbesteding door ons toezicht worden gehouden tijdens de realisatie door de installateur.

Het ontwerp van de installaties vormt gedurende de levensduur van het bouwwerk een kleine periode. De instandhouding is nog veel belangrijker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs of via het contactformulier .

KEI-Advies BV uw installatiespecialisten voor veilige installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.