Werktuigbouwkundige installaties

Werktuigbouwkundige installaties

Het ontwerpen of renoveren van een werktuigbouwkundige installatie vraagt veel expertise. Werktuigbouwkundige installaties in gebouwen dienen voor de veiligheid en het binnencomfort onder alle weersinvloeden.

We onderscheiden onderstaande looptijden van werktuigbouwkundige installaties:

 1. Ontwerp en realisatie
 2. Periodieke inspecties en controles
 3. Beheer en Onderhoud (instandhouding)

Onder werktuigbouwkundige installaties verstaan we:

 1. Warmteproductie met hoog rendement cv-ketels, warmtekrachtkoppelingen of warmtepompen
 2. Warmtedistributie en warmteafgiftesystemen
 3. Energiecentrales van bodemenergiesystemen (WKO)
 4. Koude productie met koelmachines, warmtepompen of bodemopslagsystemen
 5. Koude opwekkingen koude afgiftesystemen
 6. Gasinstallaties
 7. Technische en medische gassen
 8. Luchtbehandeling en ventilatie
 9. Overdrukinstallaties
 10. Keukeninstallaties
 11. Hemelwater- en vuilwaterafvoer
 12. Drinkwater- en proceswatersystemen
 13. Sanitaire voorzieningen
 14. Brandbestrijdingsinstallaties (brandslanghaspels, droge blusleiding, blusgassystemen)
 15. Meet- en Regelinstallaties
 16. Gebouwbeheersystemen

Het ontwerp en de realisatie.

KEI-Advies bv start het ontwerp met het opstellen, het aanvullen of het analyseren van het Programma van Eisen. Vervolgens stellen wij een ruimtestaat op waarbij met Vabi berekeningen de warmteverliesberekening (transmissieberekening) en koellastberekening door interne en externe weersinvloeden wordt bepaald. Alle benodigde capaciteiten voor verwarming, koeling en luchtbehandeling wordt hiermee in ontwerp bepaald waardoor een systeemkeuze voor het bereiken van het binnencomfort kan worden gemaakt

Met het gebruikersgedrag is tevens een voorspelling te maken van het jaarlijks energiegebruik van het gebouw bij een gekozen klimaatconcept. Vervolgens wordt de gewenste luchthoeveelheden berekend waarna de installaties door ons in 3D in StabiCAD worden ingetekend.

In Vabi kunnen wij tevens de leidingen, de luchtkanalen- en geluidsberekeningen verzorgen. Met een 3D tekening in StabiCAD wordt het ontwerp van de installaties in de technische ruimten en het gebouw duidelijk zichtbaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de installaties (zoals luchtbehandeling, koel- en verwarmingsinstallaties, sanitaire en elektrotechniek in BIM uit te werken. Na uitwerking van het ontwerp in een bestek of technische omschrijving kan na een aanbesteding door ons toezicht worden gehouden tijdens de realisatie door de installateur.

Het ontwerp van de installaties vormt gedurende de levensduur van het bouwwerk een kleine periode. De instandhouding is nog veel belangrijker.

Wanneer de installaties goed zijn ontworpen heeft u er niet veel omkijken aan. Maar het is en blijft techniek dat moet worden onderhouden en kan falen. Daarnaast dienen beveiligingen in de installaties te worden gecontroleerd en getest. Neem nu bijvoorbeeld legionella. Omdat ons drinkwater van zeer hoge kwaliteit is, zit er een kleine hoeveelheid legionella in ons drinkwater. Maar wanneer het drinkwater lang stilstaat vorm het een gevaar voor onze gezondheid als wij deze bacteriën binnenkrijgen via onze longen.

Daartoe hebben wij alle kennis in huis om de drinkwaterinstallaties te toetsen aan het Drinkwaterbesluit en de daarin aangewezen normbladen. Hiermee brengen wij de installaties in beeld en doen voorstellen tot het beperken van de risico’s en te kunnen voldoen aan de Drinkwaterwet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs of via het contactformulier .

KEI-Advies BV uw installatiespecialisten voor veilige installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.