NEN 3140 Inspecties

De NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Vrijwel elk gebouw heeft dit en de gebruiker van het gebouw dient te zorgen voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

KEI-Advies bv voert elektrische inspecties uit aan de elektrische installaties en kan een installatieverantwoordelijke leveren voor het geval er aanpassingen aan de installaties dienen te worden uitgevoerd.

Meer weten of een offerte aanvragen voor een NEN 3140 inspectie? U kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs of via het contactformulier .

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.