Slimme maatregelen voor energiebesparing

Grote energieverbruikers spannen zich in om energie te besparen. Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgas verbruiken laten een Energie Audit opstellen. Een Energie Audit geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke maatregelen, de kosten en de terugverdientijd.

Energiebesparing levert op

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten welke maatregelen elkaar versterken om zo het effect van de energiebesparing te kunnen versnellen. Wij rekenen dat voor u uit zodat energiebesparing ook echt wat oplevert.

Onze adviseurs kijken niet alleen naar de fysieke maatregelen die u kunt treffen, maar beoordelen ook de staat van het gebouw. Wij berekenen het energieverbruik en analyseren hoe het gedrag van de gebruikers van het gebouw dat energieverbruik beïnvloedt. Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden.

Al onze bevindingen zetten wij in een helder besparingsoverzicht waarin de samenhang tussen die verschillende aspecten is te zien. Zo kunnen wij u optimaal adviseren over concrete energiebesparingen die ook echt het gewenste effect zullen hebben. Bovendien kunt u in deze Energie Audit per maatregel zien wat de kosten zijn, hoeveel energie u ermee bespaart en wat de terugverdientijd is. In aanvulling op de Energie Audit kunnen wij u ook een investeringsvoorstel doen met een aantrekkelijke terugverdientijd. Zodat u direct energie én geld bespaart!

Maatwerk

Bedrijven moeten energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van minder dan zes jaar doorvoeren om te kunnen voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Maatregelen met een langere terugverdientijd kunnen kosteneffectief zijn. Het exacte effect van een energiebesparende maatregel hangt af van het gebouw, uw proces of gebruik. Ons advies is altijd maatwerk en volledig afgestemd op uw situatie.

Energiebesparingsrapport

Wij werken volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. In ons energierapport bieden we u in begrijpelijke taal een aantal heldere opties. U kunt weloverwogen beslissingen nemen.

Interesse in een energiebesparingsonderzoekenergiescan, energielabel EP-U/B of (EED) van uw bedrijf? Bel 072-2205908 of vul het contactformulier in.

KEI-Advies BV is een onafhankelijk adviesbureau. Wij helpen bedrijven om op basis van een duidelijke rekensom op een slimme manier effectieve milieuwinst te boeken.

Enkele energie audits op een rij

Energie-audit Rotom Europe

In opdracht van Rotom Europe, aanbieder van diverse services, waaronder reparatie, verhuur, pooling en packaging recovery van (duurzame) ladingdragers, hebben wij een concern energie-audit uitgevoerd.

Lees verder »

Energie-audit Leaseweb

In opdracht van Leaseweb, een webhostingbedrijf in Amsterdam, hebben wij een energie-audit met energie verbruikende gebouw- en gebruikersgebonden installaties uitgevoerd.

Lees verder »