Klimaat

Klimaat- en comforttechniek

Klimaattechniek

Klimaattechniek in de gebouwgebonden omgeving. Wat verstaan we daar onder? Het binnenklimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat wij wensen voor het verblijf in een ruimte of dat benodigd is voor een productieproces….

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technieken op de markt gekomen zoals warmtepompen en bodemopslagsystemen. Maar zijn deze technieken toepasbaar in het gebouw?….

Temperatuurmetingen CO2 metingen Klimaatonderzoek

Binnenklimaatonderzoek

Een gebouw vraagt om ventilatie voor onze gezondheid en veiligheid. Een verstoring van het binnencomfort heeft gevolgen voor productiviteit …..

Duurzaamheid

Duurzaamheid. Wat is de definitie? “Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (VN-commissie Brundtland, 1987)….

Frisse Scholen gezonde gebouwen

Frisse Scholen

Frisse Scholen en kinderdagverblijven. Het ontwerpen, bouwen, renoveren of beheren van kantoren, scholen, zwembaden, woningen of zorginstellingen kent veel uitdagingen….

Transmissie- en koellastberekeningen

Door middel van een transmissie- en koellastberekening kan men de warmteverliezen en de opwarming van het gebouw berekenen…..

Binnenmilieu Klimaatonderzoek

Binnenmilieu onderzoek

Het binnenmilieu en het daarbij horende klimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat mensen wensen voor het verblijven in een ruimte. De ruimtetemperatuur moet overeenkomen met onze activiteit….

Stijgende energieprijzen

Faalkostenbeheersing

Faalkostenbeheersing. Wat is dat? Opdrachtgevers zijn steeds meer geld kwijt aan nieuwbouw door slechte afstemming tussen aannemers, tegenvallende kosten en complexe regelgeving….

Gebouwsimulatie

Met temperatuur overschrijdings- berekeningen kan men de temperatuurvariatie van een gebouw beoordelen…..