Faalkostenbeheersing

Wat is Faalkostenbeheersing ?

Opdrachtgevers zijn steeds meer geld kwijt aan nieuwbouw door slechte afstemming tussen aannemers, tegenvallende kosten en complexe regelgeving. Bovendien stemmen de ontwerpende partijen nauwelijks integraal met elkaar af wat grote omissies met zich meebrengt. Dit leidt tot budgetoverschrijdingen en een slechtere kwaliteit van bouwwerken. Een second opinion en betere risico-inventarisatie helpen om bouwprojecten te verbeteren en verminderen de faalkosten met de helft.

Velen onderschatten de complexiteit van bouwprojecten. Dit heeft te maken met het gebrek aan ervaring en onwetendheid bij veel opdrachtgevers. De financiële gevolgen zijn hoog. Uit onderzoek blijkt dat de bouw jaarlijks miljarden verspilt.

Feiten over faalkosten in Nederland

De faalkosten bedragen in 2016 circa 10% van de omzet van aannemers. Naar schatting zullen de faalkosten in 2016 uitkomen op circa € 6 miljard. Een klein percentage ‘afsnoepen’ hiervan (bijvoorbeeld bereikt door private KB) heeft enorme positieve financiële gevolgen. Faalkosten zijn al lang te hoog. Enkele bouwbedrijven weten met succes deze kosten terug te dringen maar over het algemeen zijn aannemers hier weinig mee bezig.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs of via ons contactformulier van KEI-Advies BV.

Feiten over leges in Nederland

De huidige norm voor leges bedraagt circa 1,5% over de aanneemsom. In sommige gemeenten wordt op dit moment meer dan 3% leges doorbelast. Het is nog de vraag hoe de leges zich zullen ontwikkelen onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De verwachting is dat dit niet meer dan 1% van de aanneemsom zal bedragen.

(Bron: instituut voor Bouwkwaliteit)

Bouwprocessen mogen dan complex zijn, dat betekent niet dat ze onbeheersbaar zijn. Afstemming is belangrijk. Iedere partij kijkt naar zijn eigen onderdeeltje van het grote geheel en bepaalt op basis daarvan de prijs. Kijken naar werk elders in de keten van het hele project gebeurt echter bijna niet. Coördinerende partijen wijzen vooral naar elkaar als ze moeten aangeven waar de belangrijkste bron van faalkosten ligt.

Onderzoek toont aan dat er in de uitvoering van het project de meeste fouten worden gemaakt. In de inwerpfase moet er meer aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid. Ook verbetering van de communicatie wordt genoemd om de faalkosten te verminderen.

Een second opinion, uitgevoerd door een onafhankelijke consultant, brengt manco’s in het bouwplan in kaart, waardoor opdrachtgevers bij de aanvang van het project een duidelijker beeld hebben. Veel organisaties zijn terughoudend bij het aanvragen van een second opinion. Zij ervaren het oordeel van derden als kritiek en zijn bang om zich kwetsbaar op te stellen. Bovendien vrezen ze de hoge kosten, ook al kunnen hierdoor grote bedragen aan faalkosten worden bespaard. KEI-Advies bv verzorgt deze second opion. Vooraf wordt afgestemd waarop wordt getoetst. Het doel moet zijn de projectblindheid flink terugdringen en de faalkosten te verminderen.

Goed risicomanagement speelt daarnaast een belangrijke rol. Een risico-inventarisatie is een overzicht van mogelijke risico’s die door de leden van de projectorganisatie vanuit verschillende invalshoeken zijn geïnventariseerd. Hierbij wordt gekeken naar het totale bouwproces, het ontwerp en de uitvoering. Ook brengt de risico-inventarisatie in kaart wie voor welke kosten opdraait en op welke manier risico’s worden gedeeld. Onze aanpak kan de faalkosten in de bouw sterk verminderen.

Het aanvragen van een second opinion en het uitvoeren van een risico-inventarisatie dient ook nog een ander doel. Partijen zijn zich gedurende het bouwproces voortdurend bewust van alle risico’s en blijven scherp. De faalkosten kunnen door deze stappen met zeker de helft verminderen.