Energie Audit Eriks bv - Groningen

Energie Audit Eriks bv – Groningen

In opdracht van Eriks bv te Alkmaar heeft KEI-Advies BV een energie audit uitgevoerd van haar verkoop en distributiecentrum Groningen. Zoals zo veel grote bedrijven geeft Eriks bv invulling aan een maatschappelijke verplichting tot verduurzaming van haar gebouwen en bedrijfsprocessen. De energie audit is uitgevoerd in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED).

KEI-Advies BV heeft de audit uitgevoerd die voldoet aan de eisen van de milieudienst Groningen en het landelijk kernteam van de Omgevingsdiensten te IJmond. De geadviseerde energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend alsmede de maatregelen van doelmatig beheer en onderhoud worden nu ten uitvoer gebracht.

Voor een offerte voor uw energie-audit kunt u contact opnemen met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.

Bron foto: KEI-Advies BV