Energie Audit Seijsener Rekreatietechniek - Zaandam

Energie Audit Seijsener Rekreatietechniek – Zaandam

In opdracht van Seijsener Rekreatietechniek bv te Zaandam heeft KEI-Advies BV een energie audit uitgevoerd van het kantoor en werkplaats te Zaandam. Zoals zo veel grote bedrijven geeft Seijsener Rekreatietechniek invulling aan een maatschappelijke verplichting tot verduurzaming van haar gebouwen en bedrijfsprocessen.

KEI-Advies BV heeft de audit uitgevoerd die voldoet aan de eisen van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam. De geadviseerde energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend alsmede de maatregelen van doelmatig beheer en onderhoud worden nu ten uitvoer gebracht.

Voor een offerte voor uw energie-audit kunt u contact opnemen met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.

Bron foto: Seijsener Rekreatietechniek bv