Energie-audit Ammeraal Beltech

In opdracht van Ammeraal Beltech, een wereldwijde marktleider op het gebied van ontwerp, productie en fabricage van en onderhoud aan proces- en transportbanden, heeft KEI-Advies BV een concern energie-audit met energie verbruikende gebouw- en gebruikersgebonden installaties uitgevoerd.