Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

125.000 bedrijven en instellingen hebben moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht stimuleert de overheid het bedrijfsleven om energie te besparen. Bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, moeten hun energiebesparende maatregelen rapporteren. U bent al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 6 jaar kunt terugverdienen als uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Om te kunnen voldoen aan deze verplichting is in samenwerking met brancheverenigingen door de overheid per branche een lijst met erkende energiebesparende maatregelen ontwikkeld. U bent als gebruiker van energie verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichtingen. Het staat er los van of u ook de eigenaar van het pand bent. Uiteraard kunt u te nemen maatregelen eventueel in overleg met de eigenaar van uw pand nemen.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven de realisatie van energiebesparing door de bedrijven en instellingen versnellen. Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Daarom is energiebesparing een belangrijke eerste stap naar de realisatie van een CO2-neutrale energiehuishouding.

Stappenplan

Wij helpen u in met deze informatieplicht in een stappenplan.

  • Wij toetsen de erkende maatregelen bij u op locatie;
  • Wij inventariseren of u de erkende energiebesparingsmaatregelen in vijf jaar kunt terugverdienen;
  • Het machtigen van uw intermediair.
  • Wij registreren uw gegevens in het E-loket.

Volledige ontzorging

Voor bedrijven en organisaties voeren wij deze werkzaamheden voor een all-in bedrag uit.  Laat u door ons ontzorgen en voorkom een boete door uw energiebesparingsmaatregelen door ons in te vullen.

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook als grootverbruiker onder een energie audit plicht of onder de Energy Efficiency Directive valt voor uw gehele onderneming. Wij hebben voor grote bedrijven, naar volle tevredenheid,  energie audits uitgevoerd.

Voorkom die boete en laat u door ons adviseren! Ook voor voordelige energielabels EPA-U.

Vraag nu uw offerte aan voor uw checklist erkende maatregelen energiebesparing met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.