Energie Audit Vomar Distributie- en Servicecentrum Alkmaar

Energie Audit Vomar Distributie- en Servicecentrum Alkmaar

In opdracht van Vomar Voordeelmarkt bv te Alkmaar heeft KEI-Advies BV een Energie Audit uitgevoerd van haar Distributie- en Servicecentrum te Alkmaar. Zoals zo veel grote bedrijven geeft Vomar Voordeelmarkt BV invulling aan een maatschappelijke verplichting tot verduurzaming van haar gebouwen en bedrijfsprocessen. De Energie Audit is uitgevoerd in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED).

KEI-Advies BV heeft de Energie Audit uitgevoerd die voldoet aan de eisen van de milieudienst Noord-Holland Noord. De geadviseerde energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend alsmede de maatregelen van doelmatig beheer en onderhoud worden nu ten uitvoer gebracht.

Voor een offerte voor uw Energie Audit kunt u contact opnemen met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.

Bron foto: KEI-Advies bv