Energiebesparing binnen het MKB

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgas? Dan is uw bedrijf wettelijk verplicht om energie te besparen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. De energiebesparingsregels voor bedrijven staan in het Activiteitenbesluit. Per bedrijfstak liggen daarin erkende maatregelen voor energiebesparing vast.

Weten welke regels voor uw bedrijf gelden?

Maak gebruik van de Regelhulp Wetchecker energiebesparing. Hiermee checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw bedrijf zijn. Een andere digitale tool is het Kompas Energiewetgeving Gebouwen. Daarmee krijgt u overzicht in de energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op bestaande bedrijfsgebouwen.

Energie Prestatie Keuring (EPK)

Speciaal voor het MKB is er de tool Energie Prestatie Keuring. Hiermee kunt u een energiemeting voor uw bedrijf doen en een besparingsplan opzetten.

Kantoorpanden energielabel C

Alle kantoren (groter dan 100 m²) moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben. Check daarom uw energielabel zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Gebruik de Energiebesparingsverkenner kantoren om inzicht te krijgen in het huidige en mogelijke energielabel van uw kantoorgebouw, de investeringskosten, energielasten en milieueffecten.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het gaat hier om diverse subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Er zijn meer subsidies en fiscale regelingen. Onze adviseurs informeren u graag naar de mogelijkheden.

Bron: Kamer van Koophandel