Klimaatadvies Grandcafé De Heeren

Op verzoek van de opdrachtgever hebben wij een klimaatonderzoek verricht waarin de klimaatinstallaties van Grandcafé De Heeren in Heerhugowaard zijn beoordeeld. Het gebouw is aangesloten op een centraal bodemenergiesysteem doch klanten van het café klaagden over het binnencomfort.

Naar aanleiding van de adviesrapportage zijn er aanpassingen aan de klimaatinstallaties aangebracht en is het comfort significant verbeterd. Voor deze gebruiker is gebleken dat de koppeling met een bodemenergiesysteem niet het gewenste resultaat heeft geleverd en heeft de klant een eigen koelinstallatie aangebracht.