Klimaatonderzoek Stichting De Tjongerwerven CPO – Haulerwijk

Ten behoeve van een klimaatonderzoek met binnenmilieuonderzoek bij het Christelijk Primair Onderwijs te Haulerwijk heeft KEI-Advies BV met dataloggers en filters metingen verricht bij basisschool De Laweij. Wanneer leerlingen, leraren of ander medewerkers gezondheidsklachten krijgen, is een uitgebreid klimaatonderzoek nodig om aanwijzingen te kunnen vinden of de klimaatinstallaties, of de werking daarvan, bijdragen aan een onbehaaglijk gevoel of het welbehagen.

Dataloggers hebben gedurende twee weken bij deze basisschool De Laweij, de ruimtecondities (CO2, vocht en temperatuur) in diverse lokalen gemeten waarmee een beeld is gevormd van de werking van ventilatiesystemen, verwarmingssystemen en de invloeden van de buitencondities van desbetreffende ruimte. Met behulp van monsters en bacteriologisch onderzoek met kanaalinspecties is gezocht naar micro-organismen en is met rookproeven de werking van het klimaatsysteem geanalyseerd. De uitkomsten van de metingen zijn in een rapportage verwerkt.

Interesse naar de conditie van úw binnenklimaat? Neem telefonisch contact op met een van onze adviseurs of via het contactformulier van KEI-advies BV.

Bron foto: KEI-Advies bv