Gasvrij gebouw berekenen

Door recente ontwikkelingen gaan we minder gas gebruiken, dienen we de gebouwen goed te isoleren en zoeken we naar andere vormen van verwarmen. Alle nieuwe overheidsgebouwen of nieuwe gebouwen waar de overheid intrekt, dienen een Bijna Energie Neutraal Gebouw te zijn.

Vanaf heden dienen alle nieuwbouwwoningen gasloos te zijn. Dit betekent dat een EPC-berekening een BENG-berekening wordt met energieprestatie indicatoren EP1, EP2 en EP3. De gevolgen voor het ontwerpen van woningen en appartementen zijn groot. Met de komst van de NTA8800 is door de lagere Primaire Energie Factor van 1,45 de installatie met warmtepompen beter gewaardeerd in de BENG-berekening. Dit is ook goed voor de EP2 eis. Veelal heeft u ook een transmissieberekening nodig en wilt u met warmtepompen een lage EP2 eis behalen. Wij adviseren dan onze routekaart te volgen in de meest kostenefficiënte adviesroute.

Niet alleen zal er nauwkeurig onderzoek gedaan moeten worden naar de installatietechnische voorzieningen, ook de maatregelen voor de bouwkundige schil verdienen grote aandacht. Hierdoor is het een integrale benadering van gebouwontwerpen noodzakelijk. Het begint bij een EPC-berekening die ook voor het berekenen van de transmissie en koellast wordt gebruikt. Met onze bouwfysische – en installatiekennis zijn wij voorbereidt op het ontwerpen naar energieneutraal ontwerpen.

Dat zijn nu de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Hierin is nul 0 op de meter (NODM) het uitgangspunt.

Meer weten hoe wij een nul op de meter of BENG gebouw maken? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.