Gasvrij gebouw berekenen

Gasvrij gebouw realiseren, op naar een bijna energie neutraal gebouw (BENG)

Door de komst van hoog-rendement HR++ glas, zeer goede isolatie van gevels en daken en een warmteterugwin (WTW) unit in de woningen is eerder de warmtepomptechniek lang buiten de deur weten te houden. Op 1 januari 2019 dienen alle nieuwe overheidsgebouwen of nieuwe gebouwen waar de overheid intrekt een Bijna Energie Neutraal Gebouw te zijn. Op 31 december 2020 gaat dit voor overige nieuwe gebouwen gelden.

In 2020 dienen alle nieuwbouwwoningen en woongebouwen gasloos te zijn en te voldoen aan een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,0. De gevolgen die dit met zich meebrengt voor het ontwerpen van woningen en appartementen zijn groot.

Niet alleen zal er nauwkeurig onderzoek gedaan moeten worden naar de installatietechnische voorzieningen, ook de maatregelen voor de bouwkundige schil verdienen grote aandacht. Hierdoor is het een integrale benadering van gebouwontwerpen noodzakelijk. Het begint bij een EPC-berekening die ook voor het berekenen van de transmissie en koellast wordt gebruikt. Met onze bouwfysische – en installatiekennis zijn wij voorbereidt op het ontwerpen naar energieneutraal ontwerpen.

Dat zijn nu de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Hierin is nul 0 op de meter (NODM) het uitgangspunt.

Meer weten hoe wij een nul 0 op de meter of BENG gebouw maken? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming.