BRL6000-21 2a Realiseren bodemenergie installaties woningen

Onze advieswerkzaamheden hebben betrekking op het onder certificatie realiseren van een systeem met bodemenergie met de bijbehorende installatieberekeningen en werktekeningen.

Tijdens de realisatiefase installeert een gecertificeerd installateur de bodemenergie-installatie. Onze diensten bestaan uit het controleren van de berekeningen en het houden van toezicht, het vervaardigen van werktekeningen met materiaalselecties en het vervolmaken van het systeemconcept van de energiecentrale. Wij borgen in deze fase dat de realisatie van het ontwerp voldoet aan het Wijzigingsbesluit Bodemenergie.

In de realisatiefase wordt het ontwerp van bodemenergie met een warmtepomp vertaald in op de markt verkrijgbare producten. Het ontwerp is dan ook het uitgangspunt voor de realisatiefase. Op basis van de selectie van materialen en fabricaten dienen de volgende werkbescheiden geproduceerd te worden:

  1. Tekeningen
  2. Berekeningen:
  3. Bescheiden m.b.t. de automatisering van de installatie.

Tijdens de realisatiefase houden wij toezicht op de te voeren werkwijzen, materiaalgebruik, de materiaal en systeembeproevingen, de automatisering met bijbehorende parameters, inbedrijfstelling en de meet- en regelrapportages volgens ons testprotocol.

Zie ook: Ontwerpen  of Exploitatie van bodemenergiesysteem voor woningen.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.