BRL6000-21 2b Realisatie bodemenergie voor woon- en bedrijfsgebouwen

Onze adviesdienst heeft betrekking op toezicht op het installeren van een bodemenergiesysteem met een warmtepomp met de bijbehorende werkberekeningen, werktekeningen van de woon- en utiliteitsgebouwen.

Het functioneel advies bestaat uit het houden van toezicht, het vervaardigen van werktekeningen met materiaalselecties en het vervolmaken van het systeemconcept van de energiecentrale. De bijbehorende ontwerpgegevens worden gebruikt volgens ISSO-39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’. Hiermee borgen wij dat de realisatie van het ontwerp voldoet aan het Wijzigingsbesluit Bodemenergie.

Het ontwerpen, tekenen en documenteren wordt op een heldere en overzichtelijke wijze vastgelegd met energetische prestaties, economische prestaties, robuustheid en de eisen vanuit beheer en onderhoud.

In de realisatiefase wordt het ontwerp vertaald in op de markt verkrijgbare producten. Het ontwerp is dan ook het uitgangspunt voor de realisatiefase. Op basis van de selectie van materialen en fabricaten wordt getoetst de:

  1. Tekeningen
  2. Berekeningen:
  3. Bescheiden m.b.t. de automatisering van de installatie.

Tijdens de realisatiefase houden wij toezicht op de te voeren werkwijzen, materiaalgebruik, de materiaal en systeembeproevingen, de automatisering met bijbehorende parameters, inbedrijfstelling en de meet- en regelrapportages volgens ons testprotocol.

Zie ook: Ontwerpen  of Exploitatie bodemenergiesysteem voor woongebouwen en utiliteit.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.