BRL6000-21 3a Beheer bodemenergie voor woningen

Onze beheerwerkzaamheden hebben betrekking op het beheren van een bodemenergiesysteem van de woningen. Dit wordt een eigen verantwoordelijkheid van de woningeigenaar en deze heeft zelf de voordelen van goed beheer en onderhoud.

Het beheer van een bodemenergiesysteem met een warmtepomp beslaat het bewaken dat het noodzakelijk installatieonderhoud wordt uitgevoerd en dat reparaties plaats vinden. Ook het bijhouden van een logboek en het actueel houden van de informatie over de energiecentrale (revisietekeningen) maken deel uit van het beheer.

Het beheer omvat:

  1. de eerste beoordeling van de energiecentrale en de warmtepompconfiguratie;
  2. het opstellen en bijstellen van een beheerplan;
  3. het beheersen van de opslag van warmte/koude in de bodem;
  4. de registratie van gegevens zoals publiekrechtelijk voorgeschreven;
  5. het laten uitvoeren van onderhoud en reparaties;
  6. het bijhouden van een logboek;
  7. het zorgen voor actuele revisiegegevens, en;
  8. het monitoren van energiestromen.

KEI-Advies BV stelt een beheerplan op, waarin is aangegeven op welke momenten welke activiteiten moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen, dat de kwaliteit van de energiecentrale in stand blijft en dat het beheer van het bodemenergiesysteem voldoet aan de wettelijke eisen.

Zie ook: Ontwerpen  of Installatie bodemenergiesysteem voor woningen.

Meer weten? Voor het beheer van een bodemenergiesysteem kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.