Boekelermeer zonnepanelenpark?

De daken van de ongeveer tweehonderd bedrijven in de Boekelermeer kunnen een compleet zonnepanelenpark herbergen met een gezamenlijke oppervlakte van 35 hectare. Vandaar dat de Boekelermeer tot de 250 van de 3500 Nederlandse bedrijventerreinen behoort die zijn geselecteerd voor landelijke project Energiepositief (BE+).
De Boekelermeer mag zich zelfs tot de tien Nederlandse bedrijventerreinen rekenen waar het project als eerste van start gaat. Het is de bedoeling om op alle geselecteerde bedrijventerreinen vooral met zonnepanelen meer energie op te wekken dan er wordt verbruikt.
Behalve dat het bijdraagt aan de hoge energieambities van de Nederlandse overheid, rekent de gemeente Alkmaar ook op een gunstig effect op de lokale economie. Dankzij de groene energie zien bedrijven hun kosten dalen en het rendement stijgen, is de verwachting. De vastgoedwaarde gaat daarmee omhoog en ook het vestigingsklimaat wordt verbeterd.

Zetje
Volgens wethouder duurzaamheid Jan Nagengast krijgen veel bedrijven door het project een zetje in de rug om nog meer aan duurzaamheid te doen. Volgens Nagengast heeft de Boekelermeer de uitverkiezing te danken aan het gegeven dat er veel grotere bedrijven zitten. Hij verwacht dat er in de nabije toekomst meer duurzame bedrijven in de Boekelermeer zullen neerstrijken dankzij ‘Energiepositief’. Er zijn al veel daken met zonnepanelen in de Boekelermeer. Ook de windmolens op het terrein van GP Groot en het warmtenet van de HVC dragen bij aan een lager energieverbruik. Desondanks is de Boekelermeer nog altijd grootverbruiker. Er wordt nu ongeveer even veel energie verbruikt als tienduizend huishoudens.

TNO
Onder meer TNO heeft zich aan het landelijke project verbonden. Het kennisinstituut onderzoekt bedrijven individueel en het bedrijventerrein als collectief. Er wordt in beeld gebracht wat de energievraag is, hoe het energieverbruik verlaagd kan worden, hoe de resterende energievraag duurzaam opgewekt kan worden en wat er financieel gezien voor de bedrijven te winnen valt.
Behalve met zonnepanelen kan er in de Boekelermeer ook nog veel winst worden geboekt met energiebesparingen in ventilatiesystemen en het toepassen van led-verlichting.

Bron: Noord Hollands Dagdblad. Editie Alkmaar 22-11-2017.

Zijn zonnepanelen wel dé oplossing of zijn er ook andere oplossingen..?

Meer weten over energie besparen of een vrijblijvend advies?  Onze adviseurs staan u graag te woord.