NEN1010:2015 nu vigerend in Bouwbesluit 2012

NEN1010:2015 nu vigerend in Bouwbesluit 2012

Op de valreep van 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010:2015 inclusief de aanvullingen van 2016 definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012.

NEN 1010 van 2007

Dit betekent dat de voorgaande editie van NEN 1010 uit 2007 niet meer mag worden toegepast. De jongste versie van de norm van 2015 is echter gebaseerd op de jongste stand der techniek en de Europese overeenstemming daarover. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken de norm NEN 1010:2015 met de aanvullingen van 2016 dient te worden gehanteerd.

De NEN 1010:2015 loopt vooruit op nieuwe technieken. Zo dienen leidingwegen in vluchtwegen niet brandbevorderend te zijn aangelegd en zijn er aanvullende eisen voor de aanleg van DC-installaties zoals elektrische zonnepanelen (PV-panelen). Daarnaast dienen de leidingen en installaties doelmatig te zijn aangebracht en gedocumenteerd. Dit geldt ook voor de verlichting die aan EC-richtlijen dient te voldoen.

Eerste wijzigingen

Intussen hebben de deskundigen in de normcommissie bij NEN het afgelopen jaar al twee aanpassingen van de jongste NEN 1010 gepubliceerd. De eerste strekt zich uit over ‘het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare net of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken’. En de tweede behandelt ‘het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging’.

Voor een veilig ontwerp en aanleg van uw elektrische installaties verandert er veel. Voor meer informatie staan wij u graag bij.

Voor info en contact kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *