Klimaattechniek

Uw specialist in Klimaattechniek en onderzoek ©Mike Bink

Klimaattechniek in de gebouwgebonden omgeving. Wat verstaan we daar onder?

Het binnenklimaat in gebouwen is het beste te beschrijven als het comfort dat wij wensen voor het verblijf in een ruimte of dat benodigd is voor een productieproces. De klimaatcondities moeten overeenkomen met onze activiteit, de arbeid, de kleding en datgene wat voor het productieproces benodigd is. Maar ook de gemiddelde wandtemperatuur en stralingstemperatuur van de wanden, het warmteverlies van het glas en de gevels.

De luchtvochtigheid in de ruimte dient binnen grenzen gerealiseerd te worden om ons prettig te voelen bij alle weersinvloeden.

Niet alleen de temperatuur en luchtvochtigheid speelt een rol, ook de ventilatiehoeveelheid, de circulatiehoeveelheid van de lucht en de luchtsnelheid van ventilatielucht in de leefzone. Zo zijn er nog wel meer factoren. Wij noemen dit ook wel thermische behaaglijkheid.

Uiteindelijk gaat het bij klimaattechniek om het comfort voor de mens en haar omgeving of voor de condities van de lucht voor productiedoeleinden. Dit is zo omvattend dat wij daar zelfs onze bedrijfsnaam aan hebben verbonden en alle kennis hiervan in huis hebben en uitdragen.

Voor een analyse van de werking van uw installaties of voor een klimaatonderzoek uitgevoerd met gekalibreerde meters bij uw gebouw, kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Offerteaanvraag binnenklimaatonderzoek

  •  

    KEI-Advies bv gebruikt de door u gestuurde gegevens uitsluitend in het kader van de dienstverlening aan u. Wij delen uw gegevens niet met derden.

  •