CO2 metingen en klimaatonderzoek

Binnenklimaat onderzoek

Een gebouw vraagt om ventilatie voor onze gezondheid en veiligheid. Een verstoring van het binnencomfort heeft gevolgen voor productiviteit en vertaald zich bijvoorbeeld dat bij scholen de concentratie van kinderen vermindert en zij minder kennis kunnen opnemen waardoor de leerprestaties afnemen. In scholen en kinderdagverblijven vertaalt zich dat door verminderde prestaties en in kinderdagverblijven in verminderde ontwikkeling van het kind.

In kantoren vertaalt zich dit in lagere productiviteit, een verhoogd ziekteverzuim en hogere personeelskosten. Doordat mensen gemiddeld 90% van hun tijd in gebouwen doorbrengen is het dus belangrijk dat in deze gebouwen een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”diensten-tekst”]De kwaliteit van het binnenklimaat is vaak een bepalende factor bij het ontstaan van veel voorkomende gezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid en irritaties aan ogen, neus en keel. Ook kunnen allergische reacties optreden. Daarnaast leiden temperatuurschommelingen tot een verhoogde kans op ziekteverzuim.

KEI-Advies bv voert klimaatonderzoeken uit met loggende (registerende) meters van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte. Wij rapporteren de bevindingen, voorzien van grafieken en aanbevelingen, naar de wens van de opdrachtgever. Desgewenst kunt u ook zelf de meters plaatsen waarna wij deze na ontvangst uitlezen en u de grafieken in een Excel bestand aan u opsturen.

Voor specifieke informatie en een onderzoek voor uw gebouw kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.