Gebouwsimulaties 146 woningen met bodemenergie

In opdracht van Van der Sluis Technische bedrijven heeft KEI-Advies BV gebouwsimulaties uitgevoerd om de energiebehoefte te bepalen om 146 woningen in 3 woongebouwen te voorzien van een warmte/koude (WKO)-systeem inclusief tapwater met bodemenergie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de totale te verwachte energiebehoefte van de woningen om een duurzaam energiesysteem succesvol te kunnen maken.

In het energiebesparingsonderzoek zijn voor vele woningen transmissie en koellastberekeningen met gebouwsimulaties in Vabi Elements opgezet waarmee tevens energielabels EPN-W/D (BENG) kunnen worden opgesteld volgens onze routekaart volgens NTA8800.

Voor een offerte voor uw gebouwsimulatie kunt u contact opnemen met uw adviseur via het contactformulier van KEI-Advies bv.

Bron foto: KEI-Advies BV