Energiescan De Westerkim te Hoogeveen

In opdracht van Syntraal BV en op initiatief van de provincie Drenthe hebben wij een second opinion uitgevoerd door het beoordelen van de energetische prestaties van de bouwkundige schil en de installaties van een gedeelte van het woonzorgcentrum van bovengenoemd adres voor ± 8.000 m2BVO.

Met behulp van gebouwsimulaties en BENG-software zijn de technische uitgangspunten verzameld voor het bepalen van de energie-index (het energielabel) en de toetsen de verwachte prestaties op de opname en invoer van laatste verbouwgedeelte van woonzorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen.

Tijdens een locatiebezoek zijn de bestaande installaties en bouwkundige kenmerken opgenomen. Voor de dakbedekking is een destructief onderzoek verricht naar het toegepast isolatiemateriaal en beoordeeld of dit voldoende is voor een levensduurverlenging van 25 jaar voor de aanleg van PV-panelen.