Thermografische inspectie gebouw

]Elk pand verliest energie. Echter de mate en locatie van energieverlies kan erg verschillen. Door gebreken kan het energieverlies lokaal erg groot zijn. Binnen vertaalt zich dat in koudebruggen waar vocht makkelijk condenseert en schimmels ontstaan. Oorzaak?

De isolatie kan beschadigd zijn, er kan een koudebrug in de constructie zitten, een Hoog Rendement isolatieraam kan defect zijn, of er is een lekkage in de spouwmuur. Maar gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Dit betekent ook dat er minder cv-vermogen geïnstalleerd wordt en bouwkundige problemen niet meer door installaties gecompenseerd kunnen worden. Koudeklachten en/of tocht is het gevolg. Om het probleem exact te kunnen lokaliseren en gericht te kunnen verhelpen, dient een thermografische inspectie te worden uitgevoerd.

Wat is een thermografische inspectie?

Een thermografische inspectie wordt uitgevoerd door een nauwkeurige controle met geavanceerde infrarood apparatuur. Doel van de inspectie is luchtstromingen en warmteverschillen te registreren. Een inspectie levert daarmee een exact beeld op van de plekken waar zich de problemen in de constructie bevinden.Ook de kierafdichting wordt gecontroleerd. Duidelijk is zichtbaar dat de deur niet goed aangesloten is op het kozijn. Hierdoor kan tocht worden veroorzaakt en ontstaat onnodig energieverlies.

Het belang van isolatie thermografie

Het belang van isolatie thermografie zit hem in een besparing van kosten. Op basis van het thermografisch rapport dat uit de inspectie voortvloeit, kunt u namelijk heel gericht maatregelen nemen. Na een inspectie ziet u direct welke bouwkundige ingrepen nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming. 

Kijk ook naar onze andere diensten inzake energiebesparingen

energie audit voor bedrijven

energie audit concernaanpak voor holdings en ondernemeningen

Energiebesparingsonderzoek voor bedrijven en verenigingen

Energiebesparingsonderzoek voor appartementenbedrijven en VvE’s

Energielabels bedrijven

Energielabels woningen