Energie Audit Bedrijven (EED)

Slimme maatregelen voor energiebesparing

Grote energieverbruikers moeten zich actief inspannen om energie te besparen. De EU verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgasgasequivalenten verbruiken om een energiebesparingsonderzoek te laten doen. Deze Energie Audit (EED) geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke maatregelen, de kosten daarvan en de terugverdientijd door de energiebesparing.

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten welke maatregelen elkaar versterken om zo het effect van de energiebesparing te kunnen versnellen. KEI-Advies rekent dat graag voor u uit. Zodat energiebesparing uw bedrijf ook echt wat oplevert.

De adviseurs van KEI-Advies kijken niet alleen naar de fysieke maatregelen die u kunt treffen, maar beoordelen ook de staat van het gebouw, berekenen het energieverbruik en analyseren hoe het gedrag van de gebruikers van het gebouw dat energieverbruik beïnvloedt. Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden.

Al onze bevindingen zetten wij in een helder besparingsoverzicht waarin u heel duidelijk de samenhang tussen die verschillende aspecten ziet. Zo kunnen wij u optimaal adviseren over concrete energiebesparingen die ook echt het gewenste effect zullen hebben. Bovendien kunt u in deze Energie Audit (EED) per maatregel zien wat de kosten zijn, hoeveel energie u ermee bespaart en wat de terugverdientijd is. In aanvulling op de Energie Audit (EED) kunnen wij u ook een investeringsvoorstel doen met een aantrekkelijke terugverdientijd. Zodat u direct energie én geld bespaart!

Bedrijven moeten energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder doorvoeren om te kunnen voldoen aan de energiebesparingsverplichting. De omgevingsdienst handhaaft deze wettelijke verplichting en ziet erop toe dat de Europese regels nageleefd worden. Maatregelen met een langere terugverdientijd zijn optioneel. Het exacte effect van een energiebesparende maatregel hangt af van de staat van uw gebouw, van uw energieverbruik en van het gedrag van de gebruikers van uw gebouw. Ons advies is dan ook altijd maatwerk en volledig afgestemd op uw situatie.

KEI-Advies werkt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Na een grondige inventarisatie en analyse van uw energiegebruik en de situatie in uw gebouw(en), komen we met een energiebesparingsrapport. In dit rapport bieden we u in begrijpelijke taal een aantal heldere opties. U kunt weloverwogen beslissingen nemen.

Interesse in een energiebesparing, energiescan of (EED) van uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

KEI-Advies is een onafhankelijk adviesbureau. Wij helpen bedrijven om op basis van een duidelijke rekensom op een slimme manier effectieve milieuwinst te boeken.