BENG-berekeningen woningen

Met een BENG- (voorheen EPC) berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800 die thans van kracht is voor BENG-berekeningen en energielabels EP-U/D (utiliteit en EP-W/D (woningen).

KEI-Advies bv verzorgt BENG-berekeningen, transmissieberekeningen en koellastberekeningen. Deze berekening is noodzakelijk bij een bouwvergunning en oplevering van nieuwe gebouwen en woningen. Wij stellen BENG-berekeningen voor u op en ontwerpen verder dan het label. Een verantwoord energiegebruik is in meerdere opzichten goed voor ons allemaal. KEI-Advies is adviseur voor uw energieverbruik. Omdat de prestatie eis een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) moet zijn, kan uw ambitie ook nu al Nul Op De Meter zijn. Hiervoor worden BENG-berekeningen opgesteld en kunnen deze worden aangevuld met een gebouwsimulatie, MPG, ventilatie en daglichtberekeningen. Op grond van onze expertise bieden wij meer dan alleen het opstellen van het wettelijk verplichte energieprestatiecertificaat.

Meer weten hoe wij dat doen? U kunt ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), energiebesparingen en verduurzaming. 

Uitgangspunten: Prijzen zijn vanafprijzen. De tekeningen (plattegronden, gevels en daken) worden in AutoCAD formaat (*.dwg) of PDF op schaal aangeleverd. Complexe constructies bijv. met veel dakkappellen leiden tot een complexiteitstoeslag. Berekeningen worden éénmalig ingevoerd in onze geometrie software. Werkzaamheden worden afgesloten met een uitdraai van de berekeningen en in PDF verstuurd naar de klant. Berekeningen zijn inclusief afmeldkosten t.b.v. vergunningaanvraag EP-W/D, koudebrugberekeningen forfaitair en 5 stuks detailberekeningen Rc-waarde. Opname ter plaatse en toelichting van de berekeningen door onze adviseur wordt tegen uurtarief verrekend. Alle werkzaamheden conform DNR2011 en tarieven zijn altijd exclusief BTW, reis- en afdrukkosten.