Duurzame warmtenetten

Hebben warmtenetten de toekomst?

De oudste netten van stadswarmte hebben hun warmte ontvangen van afvalwarmte van kolen, olie of gasgestookte energiecentrales. Het was immers warmte wat niet meer gebruikt kon worden door de energiecentrales. het werd verkocht aan de consumenten en bedrijven.

Tegenwoordig zijn warmtenetten steeds meer afvalwarmtenetten geworden en zijn de afvalverwerkers energiebedrijven geworden. Vreemd eigenlijk. Er wordt nu veel afval verbrand. Hierin zit door het gebruik van kunststoffen relatief veel energiewaarde in het afval. Deze kunststoffen worden ook steeds meer gerecycled. Als we al het afval opnieuw gebruiken hebben de afvalwarmtecentrales ook geen grondstof energie meer. Hoe lossen we dit nu op?

Wij gaan houtsnippers verbranden en dat is goed voor de CO2 uitstoot. Eigenlijk klopt dit niet. CO2 uitstoot ontstaat ook door houtverbranding. Maar het is geen verbranding van fossiele energie dus laten we de CO2 uitstoot maar weg. Dit is een politieke keuze. Dit is de reden dat veel afvalwarmtecentrales nu een zeer hoog rendement kunnen opgegeven tot zelfs boven 2,0 in plaats van de HR-cv-ketel waarbij een rendement van 0,98 (98%) het hoogst haalbare is.

Het levert veelal twee energielabelstappen EPA-U op wanneer u uw gebouw laat aansluiten op een warmtenet.

Wat is dan de toekomst? 

De warmtenetten kunnen uitstekend gebruikt worden voor de distributie van Geo-Thermie. Geo-Thermie is bodemenergiewarmte uit de diepere aardlagen van ca. 3000 meter diepte. Hiermee kan 120°C water worden opgehaald en aan de gebouwen worden geleverd voor verwarming. Dat is de toekomst.

Afvalwarmte vanuit een huisvuilcentrale wordt dus de nieuwe energie van de GEO-centrale.

Meer weten over bodemenergie en Geo-Thermie en de kansen voor uw bedrijf? neem contact op via ons contactformulier van KEI-Advies BV.

Kijk ook naar onze andere diensten inzake energiebesparingen

energie audit voor bedrijven

energie audit concernaanpak voor holdings en ondernemeningen

Energiebesparingsonderzoek voor bedrijven en verenigingen

Energiebesparingsonderzoek voor appartementenbedrijven en VvE’s