Duurzame koeling

Is koeling Duurzaam?

We zijn zo gewend aan koeling. Iedereen heeft een koelkast en weet eigenlijk niet hoelang dit er al is. Koeling is een eeuwenoud principe van verdampen en condenseren om daarmee warmte te verplaatsen. Bij de meeste koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van scrol-compressoren.

Het koudemiddel dat gebruikt wordt in scrol-compressoren is R410a. Dit koudemiddel is gewoon toepasbaar, er is (nog) geen beperking op het gebruik hiervan. De Global Warming Potentional (GWP) van dit koudemiddel is de hoogste in het rijtje van toegestane koudemiddelen. De GWP is de bijdrage aan de opwarming van de aarde door uitstoot van het broeikasgas dat het koudemiddel is. In de markt van kleine installaties zoals splitunits (DX-techniek) wordt dit koudemiddel al langzaam wordt vervangen door R32.

Veel installaties worden thans nog geleverd met R410A. Ook voor bodemenergie toepassingen waarvoor woningeigenaren ook een duurzaam systeem willen dat het liefst 30 jaar of meer mee kan. Veel (kleine) warmtepompen bijvoorbeeld voor woninginstallaties hebben thans het koudemiddel R410A of R407C.

Een machine met het koudemiddel R410A, R404 en R407C is op dit moment niet zo maar te retrofitten naar een ander koudemiddel. Mocht er ooit een verbod komen op dit koudemiddel, dan zal de markt ongetwijfeld een drop-in las vervanging hebben. R134a is het koudemiddel dat veel wordt toegepast i.c.m. schroef compressoren. De GWP is 1.340 en staat onder in het rijtje van GWP. Er zijn thans voor dit koudemiddel geen beperkingen om het toe te passen.

Fabrikanten zijn bezig om een alternatief met een laag GWP te introduceren. De markt voor inverterschroef, utiliteit en industrie vraagt wel om laag GWP oplossingen.
Het koudemiddel waar druk mee getest wordt is HFO R1234 ZE, de GWP is bijna nul en dus zowat gelijk aan een natuurlijk koudemiddel. Het rendement is ongeveer gelijk aan R134a en zal i.c.m. met nieuw te ontwerpen componenten het wellicht wat beter gaan doen. Inmiddels is de techniek zover dat wij thans al twee koelmachines in ontwerp hebben. Het koudemiddel is nog wel schaars en er is, zeker in de onderhoudssfeer weinig over bekend. Thans worden de eerste grotere machines voorzien van dit koudemiddel. Mocht er ooit, binnen de life cycle, van de machine anders besloten worden, dan is het een kwestie van oude koudemiddel eruit en nieuwe erin. Zodra HFO R1234 ZE beter beschikbaar is en hiermee de prijs meer acceptabel wordt, wordt verwacht dat de naast R134a ook HFO wordt toegepast.

Het is voor gebouweigenaren met koelinstallaties dus zaak om ver vooruit te kijken naar de rentabiliteit van een koelmachine en de verwachte en/of gewenste levensduur.

Benieuwd wat voor u het beste voor uw koelinstallatie toepasbaar is? U kunt uw adviseur bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

Kijk ook naar onze andere diensten inzake energiebesparingen

energie audit voor bedrijven

Energiebesparingsonderzoek voor bedrijven en verenigingen

Energiebesparingsonderzoek voor appartementenbedrijven en VvE’s

Energielabels bedrijven