Haalbaarheidsstudie Victory Building Alkmaar duurzame koeling

In opdracht van Driessen Limmen heeft KEI-Advies BV een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden met afvalwarmte te gebruiken voor het maken van koude. HVC-Alkmaar heeft nabij het gebouw Victory Building een warmteleiding aangebracht. Er zijn meerdere concepten doorgerekend. Daarnaast is tijdens deze studie gebleken dat het de grote gasaansluiting met 2 stappen kan worden verkleind wanneer een energiebesparende maatregel van KEI-Advies BV wordt uitgevoerd.