Checklist Erkende Maatregelen Energiebesparing TEST!

Checklist Erkende Maatregelen voor energiebesparing

Bedrijven hebben vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer een informatieplicht met betrekking tot energiebesparende maatregelen. In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor alle bedrijven, ongeacht in welke branche de activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd. Dat houdt dus in dat voor alle bedrijven die onder het besluit vallen dezelfde regels gelden. Heeft u al een inventarisatie gedaan voor de informatieplicht?

Energiebesparing levert op

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten welke maatregelen elkaar versterken om zo het effect van de energiebesparing te kunnen versnellen. In de praktijk zijn dit vaak investeringen die goed te overzien zijn. KEI-Advies inventariseert dit graag voor u zodat energiebesparing in uw bedrijf ook echt wat oplevert.

De informatieplicht houdt in dat bedrijven aan de overheid moeten rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze hebben getroffen, of in de (nabije) toekomst gaan treffen. Vanuit de informatieplicht dient eens per vier jaar een actielijst opgesteld te worden. De eerste actielijst dient ingediend worden voor 1 juli 2019 bij het RvO. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst moet worden.

Voor negentien bedrijfstakken zijn pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. Er zijn in principe voor alle bedrijfstakken erkende maatregelen beschikbaar.

Onze adviseurs controleren de uitgevoerde erkende maatregelen bij uw bedrijf. Van niet genomen maatregelen berekenen wij het energieverbruik. Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden. De erkende maatregelenlijst maakt het voor bedrijven en instellingen eenvoudiger te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Al onze bevindingen zetten wij in een helder besparingsoverzicht waarin de samenhang tussen die verschillende aspecten is te zien. Zo kunnen wij u optimaal adviseren over concrete energiebesparingen die ook echt het gewenste effect zullen hebben. Bovendien kunt u in onze Check Erkende Maatregelenlijst per maatregel zien wat de kosten zijn, hoeveel energie u ermee bespaart en wat de terugverdientijd is. Hiermee bespaart u direct energie én geld!

Energiebesparingsrapport

KEI-Advies werkt volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Na een inventarisatie van uw energiegebruik en de situatie in uw gebouw(en), komen we met een overzicht van het maatregelenrapport. In dit overzicht bieden we u in begrijpelijke taal de assistentie in het invullen van de lijsten in het digitale loket van de Rijksoverheid. U bent snel klaar met het voldoen van deze plicht.

Interesse in een Check Erkende Maatregelen voor uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

Bekijk hieronder de video van RvO.