EED berekening bodemenergiesystemen

Het ontwerpen van een bodemenergiesysteem met gesloten bodemwarmtewisselaars met Energy Earth Designer EED

Het ontwerpen van lussen is de bodem is niet even gedaan. Dit wordt onderschat. Wanneer berekend is hoeveel warmte- en koude-energie er uit de bodem moet worden ontrokken, is het van belang te weten wat het geleidingscoëfficiënt van de bodem is, hoeveel lussen er benodigd zijn, wordt het een enkele of een dubbele lus, wat is de afstand tussen de boringen?

Samen met de vereniging BodemenergieNL zetten wij ons in voor duurzaam ontworpen bodemwarmtewisselaarsystemen. Een goed ontwerp staat garant voor langjarige balans in de energiehuishouding. Het opstellen van een energieprofiel is de eerste stap, het ontwerpen van een collectorveld is de tweede uitdaging.

Om bodemwarmtewisselaarsystemen optimaal te ontwerpen maken wij gebruik van het programma Earth Energy Designer (EED). Met het EED-programma wordt het thermische gedrag van verticale bodemwarmtewisselaars gesimuleerd. Door deze simulatie wordt een systeem ontworpen dat jarenlang goed functioneert.

EED analyseert het gedrag van alle variabelen, waarbij de diepte varieert van 20 tot 200 meter. Met EED kunnen berekeningen voor een groot aantal verschillende boorgatconfiguraties worden uitgevoerd.

Vraag nu een offerte aan via ons contactformulier bij KEI-Advies BV voor een volledig bodemenergieontwerp.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.